Wereldburgers

wereldburgers die
– probleemoplossend denken ( creatief)
– keuzes maken en daar naar handelen ( doelgericht)
– onafhankelijk kunnen zijn ( zelfstandig)
– bewust van eigenwaarden en normen ( eigenwaarde)
– kennis hebben van de ander ( respect voor andersdenkenden)

Om dit te bereiken moet het onderwijs dus, samen met ouders,
kinderen de wereld laten ontdekken op een wijze,
waardoor ze creatieve zelfstandige wereldburgers worden,
die zich bewust van eigen waarden en normen,
maar met respect voor de ander en andersdenkenden,
doelgericht hun eigen toekomst vormgeven.