Jozef Kok: de moeite waard om aan leerlingen te leren als voorbereiding op de toekomst

Elk kind wordt geboren met drie basistalenten: nieuwsgierigheid, overgave en bewustzijn. Om die talenten tot ontwikkeling te brengen is een omgeving nodig die: uitdaagt, veiligheid biedt en gelegenheid geeft tot reflectie. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de basisbehoeften: competentie, relatie en autonomie. Deze drieslag van talent, omgeving en behoefte leidt tot inhouden van onderwijs die respectievelijk : gelegenheid geven tot oefenen, tot spel en ontmoeting en tot het geven en ontvangen van feedback. Oefenen gaat over de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen; maar ook informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden (waarnemen, conceptualiseren, ontwerpen en analyseren). Spel en ontmoeting is als inhoud bedoeld om te leren omgaan met relaties en met vertrouwen. Ook leer je daarin je over te geven aan sport, muziek, dans en drama. Tot slot is het leren geven en ontvangen van feedback van belang om zelfregulatie te ontwikkelen en de zin en betekenis van al deze inhouden te ervaren.