Els Snels, Critical Skills: het wat, het waarom en waar het toe leidt

Het Wat:
Het Werkconcept Critical Skills is een dynamisch werkconcept dat gaat over leren en ontwikkelen.
En kan daarom overal ingezet worden!

Het gaat over:
persoonlijk leren,
leren met en in de groep
ontwikkelen
onderwijs.

Over het unieke van het individu
en over verbondenheid en betrokkenheid
met de ander en de hedendaagse samenleving.

Het Werkconcept Critical Skills gaat over
noodzakelijke vaardigheden
waardevolle kennis
verworven inzichten
fundamentele waarden
wenselijke attitude
en hedendaagse tools, werkprocedures,werkvormen, doelen,leerprocessen

Het Waarom:
De maatschappij van nu vraagt van mensen zelfbewustzijn, onderscheidingsvermogen, leervermogen, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en vooral het vermogen om samen te kunnen werken.
Ontwikkelen, leren en onderwijs voor de toekomst.

Dit vraagt ook om een basis. Een fundament. Naar een onderliggende mensgerichte visie en uitgangspunten die we vinden bij Essentieel Leren met de daarbij behorende Essenties. www.essentieelleren.yurls.net

Waar het toe leidt?
Eigenaarschap
Verantwoordelijkheid
Autonomie en zelfsturing
Kwaliteitsbesef
Integriteit
Ethisch besef
Kritisch Denken
Nieuwsgierigheid
Deelnemer aan de gemeenschap
Leiderschap
Empathisch vermogen
Betrouwbaarheid

Uiteindelijk leidend tot Goed Burgerschap, noodzakelijk in hedendaagse maatschappij, samenleving.
Hier wordt ook de verbinding gelegd met de Denktank van Stichting Essentieel Leren.