Blog Adrienne de Kock (leraar VO) voor SKBO “ik ga wel bij het circus want ik ben toch dom”

Via Twitter vroeg @bososs me om mee na te denken over welke ontwikkelingen de basisscholen van SKBO in het vizier zou moeten hebben/houden te komende jaren. Een moeilijke vraag, niet in de laatste plaats omdat ik de betreffende scholen niet ken, nog nooit in Oss geweest ben (foei?) en dus af moet gaan op wat ik in mijn eigen onderwijsomgeving zie.
Tja, en wat zie ik daar dan? De lat moet steeds hoger, weg met de zesjescultuur, excellent is geen scheldwoord meer, aandacht voor 21st century skills, scholen worden afgerekend op meetbare resultaten vooral op de kernvakken rekenen en taal maar moeten ondertussen ook passend onderwijs inrichten.

Het is januari. In menige groep 8 een spannende tijd, want het schooladvies komt eraan, dit jaar belangrijker dan ooit vanwege de andere status van de cito-eindtoets. Binnenkort staat weer in de krant dat er wachtlijsten zijn voor de gymnasia, loten we op de “betere” scholen, maar zijn er ook weer ouders die “niet accepteren dat hun kind naar het vmbo moet”. Want zo is het in Nederland: je kind mag of kan naar het gymnasium, maar moet naar het vmbo.

Op mijn eigen school (een mavo, met mavo/havo-onderbouw) zie ik dat veel kinderen faalangst ontwikkelen door de druk die vooral door ouders wordt opgelegd: het doel is de havo, of dat nou haalbaar is of niet.

De titel boven dit blog, is een uitspraak van mijn eigen nichtje. Ze zat toen in groep 4 of 5 en door een (destijds nog niet ontdekte) flinke vorm van dyslexie kon ze niet aanhaken bij rekenen en taal, en dat terwijl ze zo ontzettend veel andere kwaliteiten heeft: ze is creatief, heeft een bovengemiddelde intelligentie en is heel erg sociaal. Bovendien kan ze goed samenwerken, heeft ze humor en kan ze kritisch denken. Inmiddels zit ze in de eerste klas van het vmbo (kader) en het gaat goed: hoewel wiskunde en taal moeilijk voor haar blijven, kan ze ook eindelijk haar andere kwaliteiten de ruimte geven. Ze zit in de talentklas en maakt daar schitterende schilderijen. Ze heeft veel plezier in de praktijklessen, haalt goede cijfers, mag mogelijk opstromen naar de TL en zit goed in haar vel.

En zo kom ik bij mijn goede raad voor de scholen van SKBO (en alle andere scholen): blijf ondanks de druk die ons allemaal wordt opgelegd om beter te presteren, oog houden voor alle talenten van kinderen en laten we er samen voor zorgen dat (ouders en) kinderen niet meer zeggen “ik moet naar het vmbo” of “ik mag naar het gymnasium”, maar “ik mag naar de school waar ik mijn talenten zo goed mogelijk kan ontwikkelen!”