Shirley: Meer aandacht voor beweging

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl moet een stevigere plek binnen het curriculum krijgen. Het huidige kabinet heeft plannen uitgesproken om met ingang van 2017 toe te werken naar 2x per week gym door een vakleerkracht en waar kan, zelfs 3x per week. Uit onderzoeken blijkt dat voldoende bewegen en sporten bij onze leerlingen grote impact heeft op het brein en dus de mate van concentratie (werkhouding/leerrendement) in de klas. Zeker gezien het feit van het Passend onderwijs, waarbij veel verschillende leerlingen met allerlei gedrags- en leerproblematieken moeilijker bij de les te houden zijn. Bewegen zou een ideaal middel zijn om dat leervermogen te verbeteren. Wanneer dit structureel van kleuters tot en met groep 8 gebeurd, ben ik zeer benieuwd wat dit zou opleveren. In de grotere steden zijn al tal van dit soort interventies gaande. Het is erg zonde om te zien dat de gymspecialisaties niet hetgeen opleveren waarvoor ze bedoeld zijn. Aangezien geen enkele SKBOschool een vakleerkracht in dienst heeft, 2x per week, zou je als school je hierop kunnen profileren. De literatuur is helder, het vergt wel lef vanuit het schoolbestuur en de schooldirectie om hiermee aan de slag te gaan. Deze werkwijze is meerdere malen onderzocht en werpt zijn vruchten af, door een verbetering van het leervermogen van de leerlingen. Dat is uiteindelijk ook het hogere doel van goed onderwijs geven.