Team Nicolaas Kijkt naar de toekomst en zegt over onderwijs dan…..

Team

– Ontwikkeling in digitale middelen zodat ze zich daarmee kunnen aanpassen aan toekomstige vaardigheden

– Minder kennis maar vooral vaardigheden ontwikkelen. Steeds meer kun je opzoeken / berekenen met hulpmiddelen. Zorg dat ze vaardigheden beheersen.

– Natuur en mensbewust zijn om toekomstige problemen aan te pakken (economisch, overbevolking, voedseltekorten).

– Minder toets en prestatiedruk vanuit scholen en ouders, zodat kinderen zich ook meer creatief, sociaal, muzikaal etc kunnen ontwikkelen.

– Twee taligheid verder uitbouwen.

Er vindt nog steeds een verharding plaats in onze maatschappij, alles wordt individueler, veel gebroken gezinnen die minder geld hebben om de talenten van hun kinderen te ontdekken/te bekostigen enz.

Nu kunnen we op school bijvoorbeeld zaakvakken koppelen en in een projectvorm omzetten. Kinderen van 5 t/m 8 krijgen dan keuze vrijheid in de onderwerpen. Wij zorgen voor samenwerkend leren, creatieve verwerkingen en zorgen dat de kinderen door ICT te gebruiken informatie kunnen vergaren over het door de kinderen gekozen en door ons aangeboden onderwerp.

 

Wereldburgers

  • Engels
  • Oog voor maatschappij
  • Oog voor andere culturen

Samenwerken en kansen benutten

Ontdek de wereld!

Spelend leren in groep 1/2; laat kleuters spelen!

thema 1 Nicolaas