Ouders Nicolaas > wat ik voor mijn kinderen zou willen…..

Wat ik graag voor mijn kinderen zou willen is dat er meer les wordt gegeven in de vorm van projecten/ thema’s. Hierbij gebruik maken van meer ICT , gastsprekers, buitenschoolse activiteiten en samenwerken met andere groepen. Dit vooral gericht op de sterke en positieve punten/eigenschappen van een kind en niet te prestatie gericht. Belangrijk hierin zijn eigenschappen zoals zelfvertrouwen, empathie, probleem oplossend denken, creativiteit, samenwerken en respect te stimuleren.’

Angela Janssen, moeder Nicolaasschool

Leren kiezen: er ligt steeds minder vast over het pad dat de leerling gaat bewandelen. Doen wat je vader deed is allang niet meer een uitgangspunt, maar ook de baan voor het leven is verdwenen. Ook de maatschappelijke rollen die je later kunt gaan spelen (ouder, werknemer, zelfstandige, vrijwilliger, mantelzorger) zijn talrijk en situatie-afhankelijk.

Dat kan zowel vrijheid opleveren als keuzestress en verlamming.

Leer een kind omgaan met veranderingen en reik hem handvatten aan om weloverwogen keuzes te kunnen maken.

Profilering: onze maatschappij wordt steeds meer een netwerkmaatschappij. Jezelf een ‘profiel’ aanmeten, en dat profiel effectief gebruiken om netwerken te bouwen, is een belangrijke vaardigheid. Of het nu gaat om een cv, een profiel op Facebook, of het vermogen om aan anderen iets over jezelf te vertellen.

Systeemdenken: snappen hoe een situatie in elkaar zit wordt steeds belangrijker ten opzichte van het paraat hebben van inhoudelijke kennis. Onze economie gaat steeds meer drijven op innovatie, en besteedt het ambacht uit aan anderen.

Daarmee worden basisvaardigheden als rekenen en begrijpend lezen nog belangrijker. Ik zou daarnaast ook pleiten voor elementaire systeemtheorie en logica, vakken die helpen om snel complexe situaties te doorzien en te ontleden.

Spiritualiteit: als school, zeker als een met een bepaalde signatuur, zou je leerlingen niet alleen dingen moeten leren die als het ware buiten henzelf staan (vaardigheden, houding en gedrag.) Weten en ervaren wie je bent, werkelijke verbinding voelen met de wereld, de zekerheid ontwikkelen dat dingen goed zijn zoals ze zijn, leren omgaan met twijfel – zonder dat worden kinderen halflege volwassenen.

Paul Gelsing, vader Nicolaasschool/bedrijfsleven

Een betere verbinding tussen basisonderwijs het middelbare onderwijs (op tijd beginnen met huiswerk, leerstof, regels). Nicolaasschool doet het (gelukkig) al

Aandacht aan diversiteit van culturen in de wereld, cultuur binnen het onderwijs.

Aandacht aan esthetische opvoeding binnen het basisonderwijs – muzieklessen, tekenlessen (kijk naar ideeën in andere landen, Nederland investeert heel weinig daarin en loopt het risico dat initiatieven bij kinderen weg gaan vallen!)

Beweging in de les (zware activiteiten onderbreken met een 5 minuten beweegpauze)

Engels op basisscholen

Schaken voor kinderen met vooruitloop

 

Oxana Hundertmark, moeder Nicolaasschool/bedrijfsleven

 

 

‘Wat ik belangrijk vind (ik weet niet of het vanuit het ondernemerschap is of gewoon als moeder) is VEILIGHEID.

Zowel mondiaal (terreurdreigingen/oorlogen) als regionaal (zinloos geweld, criminaliteit) en in het dagelijks leven op school (pesten) is het steeds meer nodig om bekend te zijn met, en beschermd te zijn tegen allerlei vormen van haat en/of geweld.

Marjolein Ploegmakers, moeder Nicolaasschool/bedrijfsleven