Thema 3 – Aan de slag…

Thema 3 – Aan de slag!
(LEERKRACHTEN)
Vakdocenten zodat er veel meer specialisatie komt!

Meer en verschillende ICT hardware.

Adaptieve ICT software waarin geen toetsing meer zit maar digitale leerlijnen (computer kan op elk moment toetsen als een kind bezig is!).

Engels verder ontwikkelen en uitbouwen!

(BOCO)
Samen met en van elkaar leren; collegiale visitatie; collegiale consultatie; gedeeld eigenaarschap

(IB)
Meer diagnostische kind gesprekken, coaching in beeld en geluid.
Van begeleiding naar ondersteuning, rode draad van groepen en kinderen volgen en ondersteunen.