LeidRaad SKBO

 

Van 7 januari tot 25 maart 2015 denken wij SKBO intensief en actief na over de toekomst van ons onderwijs. In die periode vragen wij jullie mee te denken en een bijdrage te leveren voor de LeidRaad van SKBO.

 

Kinderen, klassen, leerlingenraden, ouders, MR- van de scholen, GMR, collega’s van de SKBO scholen, taal- reken- ICT- en cultuurcoördinatoren, ons IB-netwerk, onze conciërges, vertrouwenspersonen en medewerkers van het kantoor van SKBO. Partners waarmee we samenwerken in de regio, zoals scholen in het voortgezet onderwijs, de gemeenten, Jeugdzorg, de kinderopvang. Organisaties in de regio die invloed hebben op ons of die wij beïnvloeden, bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de wijkagent. De mensen waarmee we in verschillende netwerken samenwerken En organisaties zoals de Inspectie van het onderwijs, de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs en de PO-raad waarmee we werken op landelijke niveau.

Samen onderweg naar 2020!

 • Basisschool De Blinkerd
 • Basisschool De Fonkeling
 • Daltonschool De Polderhof
 • Basisschool De Korenaer
 • Basisschool De Teugelaar
 • IKC Regenboog
 • Basisschool Het Molenveld
 • Basisschool John. F. Kennedy
 • Basisschool Pius X
 • Basisschool Sterrenbos
 • Daltonschool in Balans
 • Montessorischool Elzeneind
 • Nicolaasschool

Wat is de LeidRaad?

SKBO wil het best mogelijke onderwijs realiseren voor de kinderen op haar dertien basisscholen in de gemeente Oss. Dat doet zij vanuit een gezamenlijke visie en missie, een LeidRaad van waaruit zij haar onderwijs vormgeeft en organiseert. Omdat de maatschappij verandert is het belangrijk om tenminste eens in de vier jaar, onze beelden bij de toekomst actief scherp te stellen.

Komende weken gaan we met elkaar aan de slag over de toekomst van ons onderwijs. Dit doen we aan de hand van vier thema’s. We denken na over maatschappelijke ontwikkelingen en wat die betekenen voor jou voor mij en dus voor het onderwijs. We staan stil bij onze uitgangspunten en bij de inhoud en de vorm van ons onderwijs. Tenslotte bedenken we hoe we dit onderwijs het beste kunnen organiseren. De uitkomsten leggen we vast in de LeidRaad.

LeidRaad staat voor…

 • Onze leidende principes verbinden
 • Een draad waarlangs we ons leiden, waarmee / waardoor we de weg vinden. Leidraad betekent ook iets waardoor je je gedrag laat bepalen.
 • Wat te denken van “ineen gedraaide vezels” > betekenis die draad ook krijgt.
 • Raad erin met een hoofdletter staat voor een aanbeveling, advies. Onze aanbeveling/ons advies aan elkaar.
 • Raad kan ook zorg betekenen. Binnen SKBO zijn wij van zorg voor elkaar.
 • Raad is ook nog een clubje mensen.

Tja en dan als laatste dat Lei, ook nog eens een voornaam voor jongens én meisjes kan zijn, een beekje in Brabant is, en vertaald wordt als een schrijfplank, is mooi meegenomen en kan natuurlijk geen toeval zijn.

Hoe kan ik mee doen?

Vanaf dinsdag 13 januari staat er iedere twee weken een thema centraal. De thema’s worden via deze site bekendgemaakt. Je krijgt aanwijzingen hoe je met dit thema aan de slag kan op school, in de klas of in de buurt. Op de site kun je ook je reactie of antwoorden op de gestelde vragen geven. Op iedere school is er één iemand die weet hoe iets op de site kan worden geplaatst. Naast je eigen bijdrage, zie en lees je dus ook hoe anderen aankijken tegen bepaalde thema’s. En misschien vind je daar ook weer wat van…….

Je kan ook reageren via @LeidRaadSKBO

Op iedere school staat een Kubus. De Kubus staat symbool voor de LeidRaad van SKBO. Op de Kubus kun je zien aan welk thema we werken. Je kunt ook je reactie achterlaten op de Kubus. De Kubus staat niet alleen op de scholen, maar gaat ook de regio en het land in…..

Wat levert het op?

Op 10 maart sluiten we de discussies over de vier thema’s. Met jullie input gaan we aan de slag om hier een kort en bondig verhaal van te maken (max 1,5 A4). Dit noemen we het concept LeidRaad. In de periode van 10 tot 25 maart krijgt de LeidRaad formeel vorm. Dit betekent bijvoorbeeld dat de LeidRaad wordt voorgelegd aan de GMR en dat de RvT er mee in moet stemmen. Op 25 maart is de LeidRaad van SKBO definitief. Zij we dan klaar? Nee dan begint het pas!

De dertien scholen van SKBO werken op basis van de LeidRaad hun Schoolplan uit. Met LeidRaad van SKBO en de Schoolplannen geven we vorm aan het onderwijs tot 2020.

Zoals we altijd doen, leggen we hierover verantwoording af en presenteren we onze resultaten.

LeidRaad 2020…..

Nadenken over de toekomst van ons onderwijs in 2020 betekent niet dat we maar 5 jaar vooruit denken, we dagen jullie uit juist verder te denken. Want de toekomst begint vandaag maar waar die eindigt…..