Thema 3 – Wat betekent dit voor de inhoud van ons onderwijs ?

Wat betekent dit voor de inhoud van ons onderwijs en de manier waarop we dit vormgeven?

Bij thema 3 kijken we naar de inhoud van het onderwijs, wat moeten kinderen van nu leren om straks een vliegende start te maken? We willen van onze partners met wie we samen werken graag weten, hoe zij hier tegen aankijken. Wat ze van ons verwachten op dit gebied. Maar we willen natuurlijk ook weten hoe de verschillende specialisten op onze scholen hier tegen aankijken. Hoe ziet ons rekenonderwijs er uit? Waar verankeren onze cultuurcoördinatoren hun inhoud ? En blijven de schoolvakken bestaan? Zien we nieuwe vakken of ontwikkelgebieden ? Kortom: met welke inhouden zouden we bezig moeten zijn ? Ziet de begeleiding door onze intern begeleiders er komende jaren uit? Dit vraagt enige verdieping. Daarom is het bij thema des te belangrijker dat de verschillende specialisten (netwerk IB’ en de verschillende vakgroepen op school) coördinatoren als zij bij elkaar komen nadenken over een specifieke opdracht.

   • Voor VO-scholen waarmee we samenwerken:
    Wat verwacht jij van kinderen die van een SKBO school komen? Wat verwacht je m.b.t. hun kennis, vaardigheden en attitude? Kijkend naar de toekomst: welke uitdagingen zijn er dan ten aanzien van de inhoud van ons onderwijs?
   • Voor de Kinderopvang waarmee we samenwerken:
    Wat zijn voor jullie de kernwaarden in de ontwikkeling van kinderen ?  Wat verwachten van jullie m.b.t. de samenwerking en overdracht van kinderen? En wat verwachten jullie van de school?
   • SKBO vakgroepen(reken, taal, cultuur, ICT etc.):
   • Wat zijn nieuwe vakinhouden en werkwijzen?
    Hoe krijgt dit vorm op school en in de klas?
    Opdracht → vakcoördinatoren zet deze vraag uit in jouw vakgroep en laat iedereen uit de vakgroep deze op een post-it zetten. Deze post it’s verzamelen en als resultaat posten op de site (bijvoorbeeld via degene op school die hiervoor verantwoordelijk is of via LeidRaadThema3@skbo.nl.)
   • Netwerk IB:
    Opdracht → Beschrijf op 1 a4 hoe de ‘gedroomde’ ondersteuning van kinderen in de toekomst eruit ziet. Wat zijn kenmerkende zaken? Wat gaat veranderen?
   • Leerkrachten:
    Opdracht → voeren minimaal een gesprek met leerlingen over wat ze graag willen leren. Wat valt je op? Wat wil je oppakken om de gedroomde school te realiseren?
   • Directeuren:
    Opdracht →  bekijk de input van de verschillende netwerken op school en binnen SKBO en geeft een eerste reactie. Waar is verduidelijking en of verdieping nodig? Wat valt op?

Hoe kan ik mee doen?

Vanaf dinsdag 10 februari staat thema 3 centraal. Bij dit thema vragen we specifieke doelgroepen om input. Vervolgens vragen we hen hun bevindingen in steekwoorden te beschrijven en op de site te plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld door de input te mailen naar LeidRaadThema3@skbo.nl. of door degene die op school verantwoordelijk is voor het posten van content op de site dit te laten doen. Zo kunnen andere de uitkomsten zien, er iets van vinden en het mee nemen in hun eigen netwerk.

Inmiddels hebben zo’n 120 personen laten weten aan welke functie zij vinden dat de komende jaren het onderwijs de meeste aandacht moeten besteden. Dit is de tussenstand:

tussenstand poll-01

Niet mee eens? Laat jouw mening weten. > Vul de Poll in Zie Poll (Thema 1: aan de slag)

Voor wie zich wil verdiepen

Voor wie meer wil zien: