Thema 4 – hoe organiseren we dat onderwijs ?

De afgelopen weken hebben wij en velen met ons nagedacht over de toekomst van ons onderwijs. Wat zijn belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden? Wat is de functie van ons onderwijs en wat is goed onderwijs (statement)bij ons? De komende twee weken willen we gebruiken om aan de hand van de antwoorden (resultaten)op deze vragen, de stap te maken naar wat dit concreet betekent voor de organisatie van ons onderwijs. Hoe organiseren wij? Daarbij kijken we naar:

 • Hoe organiseren we onze organisatie?
 • De wijze van aansturing binnen onze organisatie?
 • Hoe verantwoorden we ons over onze resultaten en borgen we kwaliteit?
 • Wat betekent dit voor onze faciliteiten zoals onze gebouwen?

We vragen een aantal specifieke groepen om input.

   • Voor de conciërges en administraties Waar zien jullie kansen als je naar je school (van de toekomst) kijkt: Wat zou in jullie schoolgebouw goed geregeld moeten zijn? Hoe zou jij je werk graag organiseren? Hoe zien jullie de verbinding tussen je werk en de kwaliteit van het onderwijs?
   • Voor de kinderen:
    Hoe ziet het schoolgebouw van de toekomst eruit? Maak of teken deze school en maak duidelijk wat daarin anders is dan nu.
    Kinderen uit de bovenbouw, krijgen de opdracht om wat te zeggen over de overlegstructuur, waar kunnen ze terecht met hun mening en hoe gaan we dat organiseren?
   • Voor ouders:
    Wat verwachten jullie van de school en de leerkrachten ? Hoe zien jullie de samenwerking met de school voor je? Wat kunnen we van jullie als ouders verwachten.
    Waar wil jij als ouder over geïnformeerd worden en op welke manier?
    Waar wil jij als ouder over mee beslissen?
   • Voor de leerkrachten:
    Wat vind jij belangrijk in de organisatie van jouw onderwijs. Waar sta je zelf voor, hoe zie jij de samenwerking met je collega’s het liefst voor je (in je bouw, je vakgroep, je team)? Hoe zou jij het binnen de school willen organiseren en welke wensen heb je daarbij ? Heb je een beeld bij je droomlokaal ? Wat moeten we vooral blijven doen en waar zou je het liefst morgen mee stoppen als je kijkt naar de kwaliteit van je werk met jouw leerlingen? Hoe zou jij graag over de kwaliteit van jouw werk, dat van leerlingen willen verantwoorden naar ouders, collega’s, jullie kernteam? Maak het zo concreet mogelijk bijvoorbeeld door aan te geven welke (hulp)middelen je hierbij zou willen gebruiken. Wat is SKBO voor jou, of zou SKBO kunnen zijn ?
   • Voor directeuren:
    Wat vind jij belangrijk in de organisatie van jouw onderwijs en school. Waar sta je zelf voor, hoe zie jij de samenwerking met je collega’s het liefst voor je (met je team, met andere directeuren en andere samenwerkingspartners)? Hoe zou jij het binnen de school willen organiseren en welke wensen heb je daarbij ? Wat moeten we vooral blijven doen en waar zou je het liefst morgen mee stoppen als je kijkt naar de kwaliteit van je werk met jouw collega’s? Hoe zou jij graag over de kwaliteit van jouw werk en de resultaten van de school willen verantwoorden naar ouders, collega’s, andere scholen en partijen? Maak het zo concreet mogelijk bijvoorbeeld door aan te geven welke (hulp)middelen je hierbij zou willen gebruiken. Wat is SKBO voor jou, of zou SKBO kunnen zijn ?
   • Voor de GMR:
    Kijkend naar het onderwijs van onze toekomst: Wat betekent dit voor de inspraak? de agenda van de GMR? Welke kansen zien jullie voor jullie als geledingen bijvoorbeeld in het organiseren van samenwerking tussen ouders en collega’s betrokken bij SKBO ?
    Wat betekent dit voor de afstemming met de MR-en van de scholen.
   • Voor het CvB:
    Als bestuurder: wat zijn de belangrijkste kenmerken van een goede onderwijsorganisatie? Wat is er nodig t.a.v. organisatie / communicatie om de opdracht – goed onderwijs voor kinderen in Oss – waar te maken ?
   • Voor de Raad van Toezicht:Wat betekent dit alles voor het toezicht? En wat betekent het voor jou rol als toezichthouder? Welke afstemming binnen en buiten de SKBO organisatie is nodig om jullie verantwoordelijkheid waar te maken?

Hoe kan ik mee doen?

Vanaf dinsdag 3 maart staat thema 4 centraal. Ook bij dit thema vragen we specifieke doelgroepen om input. Vervolgens vragen we hen hun bevindingen in steekwoorden te beschrijven en op de site te plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld door de input te mailen naar LeidRaadThema4@skbo.nl. of door degene die op school verantwoordelijk is voor het posten van content op de site dit te laten doen. Zo kunnen andere de uitkomsten zien, er iets van vinden en het mee nemen in hun eigen netwerk.

 

Voor wie meer wil weten:

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/einde-vd-manager.html
http://www.nieuworganiseren.nu